Monthly Archives: juli 2013

Prijsstijging Zonnepanelen

De Europese Commissie legde op 5 juni eenheffing op van 11,8%. Dit komt overeen met een netto opslag van € 0,05 tot € 0,055 per wattpiek. De extra kosten leiden direct tot prijsstijging voor de eindklant. Het einde van het tijdperk van de goedkope Chinese panelen is in zicht. Het...
Read more

Belasting terugkrijgen?

Het Europese Hof heeft onlangs besloten (arrest Fuchs, AG HvJ 07 maart 2013, nr.C-219/12)  dat een particulier die een zonnestroomsysteem op zijn dak plaatst, ondernemer voor dat zonnestroom systeem is. Dat betekent zeer waarschijnlijk dat hij de BTW, die hij betaalde voor aanschaf en plaatsing, terug kan vragen. Hij moet dan...
Read more