Category Archives: Uncategorized

Stroometiket 2021

Het ontstaan van het stroometiket van Groenpand/LEON Zeewolde In het stroometiket kun je zien waar en hoe de energie van energieproducenten, -leveranciers en -handelaren vorig jaar is opgewekt. Groenpand/LEON Zeewolde staat ervoor om duurzaam opgewekte energie te leveren. Elektriciteit leveren we zoveel mogelijk door de zon opgewekt. Voor een groot...
Read more

Lokale zon energie van ZeewoldeZon

In januari 2017 werd de coöperatieve vereniging ZeewoldeZon opgericht. Een van de initiatiefnemers is LEON Zeewolde. We doen dit samen met Wooncorporatie Woonpalet en Zeeenergie. Het primaire doel is om de bewoners van de appartementen complexen van Woonpalet van zon energie te voorzien. Zo kunnen ook zij meewerken aan het terugdringen...
Read more

Prijzen verlaagd

Het is mogelijk gebleken om tegen gunstiger prijzen in te kopen. En dat vertaalt zich onmiddellijk door naar de tarieven die u bij ons betaalt. Daarnaast hebben we een nieuw product ingevoerd: Groene Daler. De leveringstarieven voor elektriciteit dalen elk jaar en de gasprijzen blijven gelijk. Meer informatie vindt u...
Read more

Nieuwe prijzen Zonnestroomsystemen

Voorlopig is de strijd om de prijs van de Chinese panelen uitgewoed. Europa en China zijn minimum prijzen overeengekomen. Daarmee is de rust weer wat terug. Het resultaat van het gevecht is dat er wel een prijsstijgingvan een compleet zonnestroomsysteem  heeft plaatsgevonden. Deze systemen zijn volledig geplaatst ongeveer 10% duurder...
Read more

Prijsstijging Zonnepanelen

De Europese Commissie legde op 5 juni eenheffing op van 11,8%. Dit komt overeen met een netto opslag van € 0,05 tot € 0,055 per wattpiek. De extra kosten leiden direct tot prijsstijging voor de eindklant. Het einde van het tijdperk van de goedkope Chinese panelen is in zicht. Het...
Read more

Belasting terugkrijgen?

Het Europese Hof heeft onlangs besloten (arrest Fuchs, AG HvJ 07 maart 2013, nr.C-219/12)  dat een particulier die een zonnestroomsysteem op zijn dak plaatst, ondernemer voor dat zonnestroom systeem is. Dat betekent zeer waarschijnlijk dat hij de BTW, die hij betaalde voor aanschaf en plaatsing, terug kan vragen. Hij moet dan...
Read more

4-2-2013 Lokale energiebedrijven

Er wordt in de pers veel aandacht besteed aan de ondergang van lokale energiebedrijven. Dit is het gevolg van een domino effect dat eind vorig jaar zich voordeed: Energie leverancier Orro ging failliet; Zij hadden een grote betaalachterstand bij hun toeleverancier; Die toeleverancier (Trianel) ging vervolgens ook failliet; Trianel had...
Read more