LEON Huurpakket

Zelf Energie opwekken!
Om het voor elke inwoner mogelijk te maken om zelf zijn energie op te wekken kunt u bij LEON Zeewolde niet alleen een zonnestroom systeem kopen, wij bieden ook de mogelijkheid om er een te huren. Dat is ons Huurpakket. Hiermee is het voor iedereen  (die een geschikt dak heeft) mogelijk om zonder extra kosten zelf energie op te wekken. Dat leidt tot een energierekening die permanent lager is.

Het voordeel van het LEON Zeewolde Huurpakket is dat u niet zelf hoeft te investeren in een zonnestroomsysteem maar er wel gebruik van gaat maken. Komt u elektriciteit tekort (’s nachts bijvoorbeeld) dan krijgt u automatisch door ons geleverd en houdt u over dan nemen wij dat van u af.  Ook het gas dat u nodig heeft leveren wij. U heeft geen omkijken en uw energievoorziening is toch zo duurzaam mogelijk.
In het maandelijks voorschot zijn de huur en de verdiensten door het zelf energie opwekken verrekend.
Uw elektriciteitsrekening is – huur inbegrepen – 15% lager dan wat u nu betaalt.

Salderen
De elektriciteitskosten bestaan voor 30% uit productiekosten en voor 70% uit belastingen. Doorgaans levert uw zonnestroom systeem op zonnige dagen veel meer op dan u kunt gebruiken. Zolang er nog geen rendabele opslagsystemen zijn, slaat u uw teveel aan energie op in het elektriciteitsnet. ’s Avonds en ’s nachts komt u tekort en neemt u weer elektriciteit af van het net.

Nu heeft de wetgever het mogelijk gemaakt dat u levering en afname van elkaar kunt aftrekken. Daardoor betaalt u per jaar alleen voor het aantal kWh dat u meer afneemt van het net dan dat u eraan terug levert. Dat proces heet salderen. Om te mogen salderen dient u uw systeem daarvoor aan te melden bij de netbeheerder.

Meer informatie over het effect van salderen vindt u onder LEON Kooppakket

Omdat het op dit moment mogelijk is om tegen gunstige voorwaarden een lening voor zonnepanelen bij de gemeente Zeewolde te krijgen raden wij u aan om te onderzoeken of het LEON Kooppakket voor u niet veel voordeliger en meer passend is dan te gaan huren. Blijkt dat dit niet het geval is, dan maken wij graag een offerte voor u.

 Het volledige contractformulier kunt u in LEON Huurpakket bekijken.

Geinteresseerd? Klik dan voor een offerte aanvraag.

Zonnestroom systeem
Om zelf energie te kunnen opwekken huurt u dus van LEON Zeewolde een zonnestroomsysteem. De hoofdcomponenten zijn: zonnepanelen (het aantal is onder meer afhankelijk van uw dakoppervlak); een montagesysteem en een of meerdere omvormers. Samen met u bepalen we het gewenste vermogen van de installatie. Dat wordt uitgedrukt in de eenheid Wattpiek. Wij maken vooraf een inschatting van het aantal kWh dat het systeem op jaarbasis kan leveren en laten we u zien wat het resultaat van salderen zal zijn.

Huur- of koopwoning
Het op uw woning geplaatste systeem blijft eigendom van LEON Zeewolde. Wij komen de voorwaarden daarvoor met u overeen in een zogenaamd Recht van Opstal. Bij eventuele verbouwingen aan de woning en bij verkoop van de woning neemt u (in overleg met ons) maatregelen dat er geen schade voor LEON Zeewolde optreedt.
Ook als u huurder van uw woning bent is het mogelijk om met ons in zee te gaan. In dat geval dient u zelf toestemming aan uw huisbaas te vragen voor het plaatsen van het zonnestroom systeem. LEON Zeewolde regelt vervolgens met de huiseigenaar het Recht van Opstal.

Looptijd en beëindiging
Het LEON Huurpakket heeft een looptijd van vijf jaar. Daarna wordt het stilzwijgend verlengd. Als u de overeenkomst beëindigt, dan zijn daar afhankelijk van de reden en het tijdstip van beëindigen kosten mee gemoeid. Die zijn laag bij verhuizing en hoger als u het zonnestroomsysteem ook helemaal wilt laten verwijderen. De details zijn te vinden in de contractvoorwaarden.

Electriciteit
LEON Zeewolde is het energiebedrijf dat u elektriciteit en gas levert. Bij start van het LEON Huurpakket wordt het dan geldende leveringstarief (zie tarievenblad) vastgezet als uw tarief. Uw tarief wordt jaarlijks met 1% verhoogd. Na elke vijf jaar wordt uw tarief opnieuw vastgezet op basis van het dan geldende leveringstarief. Vanaf dat moment vindt weer de jaarlijkse verhoging met 1% plaats. U betaalt voor het aantal kilowatturen dat u netto (van het net afgenomen minus aan het net geleverd) gebruikt.

Huur van het zonnestroom systeem
De huur van het zonnestroom systeem is afhankelijk van de omvang van het systeem. De omvang wordt in de eerste plaats bepaald door de mogelijkheden die uw dak heeft. Daarnaast zoeken we een balans met wat uw verbruik op dit moment is. In de tarieventabel vindt u de huurtarieven per kilowattpiek.

De huurtarieven worden jaarlijks met 1% verhoogd.

De elektriciteitsrekening
Elektriciteitsverbruik en huurprijs maken beiden een belangrijk deel van uw jaarlijkse elektriciteitsrekening uit. Door de gunstige voorwaarden van het LEON Huurpakket heeft u een toenemend voordeel ten opzichte van wat andere partijen aanbieden. In een plaatje ziet dat er zo uit:

Gas
Voor het gas dat u afneemt, betaalt u de tarieven die in de algemene tarieven tabel zijn opgenomen. Dus inclusief de verhogingen die tweemaal per jaar kunnen plaatsvinden, zoals u leest in het volgende blokje. Onze tarieven liggen over het algemeen heel gunstig in de markt.

Tarieven Algemeen
De tarieven worden door marktontwikkelingen beïnvloed. Wij kunnen ze aanpassen op 1 januari en 1 juli van elk jaar. De nieuwe leveringstarieven worden minimaal één week van te voren kenbaar gemaakt op de website. Bij onvoorziene wijzigingen in de marktomstandigheden kan dat ook op andere momenten plaatsvinden. In dat geval informeert LEON Zeewolde u hierover persoonlijk binnen maximaal 10 dagen na de tariefstijging.

Wijze van betaling
U betaalt maandelijks via automatische incasso een voorschot, waarvoor u ons bij het afsluiten van het contract machtigt. U kunt er ook voor kiezen maandelijks een voorschotnota te ontvangen waarbij u zelf de betaling regelt. Wij brengen in dat geval € 50,- administratiekosten per jaar in rekening.

De betaling moet telkens vooraf, op de eerste dag van de maand voldaan zijn. Als u uw voorschot een maand niet betaalt dan bent u een boete verschuldigd van 10% van het verschuldigde bedrag voor elke maand dat de betaling achterwege blijft. Is uw achterstand opgelopen naar 3 maanden, dan wordt u in principe afgesloten*.

Meterstanden
De meterstanden worden digitaal en op afstand opgenomen via de “slimme meter” die uw netbe­heerder (op ons verzoek) heeft geplaatst. Zie ook onze Kwaliteitscriteria.

Looptijd en beëindiging

  • Het contract wordt aangegaan voor de looptijd van 5 jaar en wordt stilzwijgend verlengd
  • U kunt het opzeggen bij ons of via uw nieuwe leverancier
  • De opzegkosten bedragen €100,- en de opzegtermijn is 30 kalenderdagen
  • Bij beëindiging van deze leveringsovereenkomst ontvangt u een offerte voor het continueren van de andere overeenkomsten
* Wij houden ons daarbij aan:  Regeling afsluitbeleid voor kleinverbruikers van elektriciteit en gas, 27 juni 2011, nr. WJZ/11076169
Aan uw regionale netbeheerder betaalt u de kosten van het transport, het onderhoud van uw aansluiting en de huur van de meter.

De kosten voor netbeheer van het elektriciteitsnet bedragen momenteel ongeveer € 245,- (incl. BTW) per jaar per aan­sluiting. Dit is een indicatief bedrag op basis van de tarieven van netbeheerder Liander. Het geldt voor aansluitingen met een doorlaatwaarde tot en met 3 x 25 Ampère en op basis van jaaropname.

Voor het gasnet bedragen de kosten voor netbeheer ongeveer € 169,- (incl. BTW) per jaar per aansluiting. Ook dit is een indicatief bedrag op basis van de tarieven van netbeheerder Liander. Het geldt voor aanslui­tingen met een capaciteit tot en met G6 (de meeste huishoudelijke aansluitingen), een standaard jaarver­bruik van 500 tot 4.000 m³ en op basis van jaaropname.

De kosten voor netbeheer kunnen jaarlijks veranderen.

Welke netbeheerder de aansluit- en transportdienst voor u verzorgt, is afhankelijk van waar u woont. Per netbeheerder kunnen de kosten voor netbeheer verschillen. Als Liander uw netbe­heerder is, worden deze kosten via de factuur van LEON Zeewolde aan u in rekening gebracht (als onderdeel van het termijnbedrag). U betaalt dan dus in één keer voor zowel netbeheer als verbruik.

Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden of klik hier voor een offerte aanvraag.