Informatie bijeenkomsten

We willen graag samen met u werken aan het terugdringen van het gebruik van fossiele brandstoffen. Daarom beleggen we deze informatiebijeenkomsten. Hieronder ziet u onderwerpen die in ieder geval aan de orde komen.

Collectief Zonnestroom systeem
De belastingwetgeving is begin 2016 zo gewijzigd dat het interessant is geworden om gebruik te maken van een zonnestroom systeem dat niet op uw eigen dak ligt.
Wij bieden nu mogelijkheden om in collectief verband uw energieverbruik te salderen (zie salderen). Een voordeel voor uw portemonnee en een voordeel voor het milieu en daarmee voor uw gezondheid.

Besparing
Er is veel mogelijk om minder energie te gebruiken zonder dat uw wooncomfort vermindert. Een van de mogelijkheden is het inzetten van LED verlichting. Zie in de praktijk hoe goed die verlichting is geworden en welke besparingsmogelijkheden er zijn.

Samen
We organiseren deze bijeenkomst samen met OKees bouwmarkten.

Eerstvolgende
De volgende bijeenkomst staat gepland op 21 april 2016 om 20:00uur. Plaats: Giek 17 in Zeewolde
Graag (gratis) inschrijven met hoeveel personen u komt.