LEON Adviesovereenkomst

Aanleiding
LEON Zeewolde vindt het voor de toekomst van onze samenleving van belang dat het gebruik van energie efficiënt en effectief is. Op die wijze willen we helpen voorkomen dat onze energievoorraden te snel worden uitgeput. Daarnaast willen we de uitstoot van CO2 en andere schadelijke stoffen zoveel mogelijk helpen voorkomen.

Aanbod
Als u een offerte voor energielevering aanvraagt, maken we al een eerste inschatting of uw verbruik binnen de grenzen ligt die als gemiddeld voor uw type woning gelden. Is dat niet het geval, dan is ons advies om samen naar mogelijkheden tot besparing te gaan kijken. Onze adviseur inspecteert dan uw gebouw en samen met u overlegt hij welke besparingsmogelijkheden u het beste kunt toepassen.

Er kan ook een rapport worden opgemaakt. Hierin staat aangegeven welke maatregelen kunnen worden genomen om het verbruik terug te dringen. Daaraan wordt een investeringsschema als advies toegevoegd.

Als wij uw energieleverancier zijn dan bieden wij u een webportal waarop u uw gebruik kunt monitoren zelfs tot op 10 seconden. Voorwaarde is wel dat u over een zogenaamde “slimme meter” beschikt. De netbeheerder is bezig zo’n meter binnen afzienbare tijd op elke aansluiting te plaatsen.

Kosten
De advieskosten zijn afhankelijk van de grootte van het pand en beginnen bij € 50 (inclusief BTW). Wilt u ook een volledig rapport, dan verdubbelt dit bedrag. Energiemonitoring via onze webportal is in zijn meest eenvoudige vorm gratis.