LEON Adviesovereenkomst

Aanleiding
LEON Zeewolde vindt het voor de toekomst van onze samenleving van belang dat het gebruik van energie efficiënt en effectief is. Op die wijze willen we helpen voorkomen dat onze energievoorraden te snel worden uitgeput. Daarnaast willen we de uitstoot van CO2 en andere schadelijke stoffen zoveel mogelijk helpen voorkomen.

Het eerste advies is gratis.
Als u een offerte voor energielevering aanvraagt, maken we al een eerste inschatting of uw verbruik binnen de grenzen ligt die als gemiddeld voor uw type woning gelden. Is dat niet het geval, dan is ons advies om samen naar mogelijkheden tot besparing te gaan kijken.

U bent Klant
Als wij uw energieleverancier zijn dan bieden wij u een (gratis) webportal waarop u uw gebruik kunt monitoren. Wilt u meer dan is het tegen beperkte extra kosten zelfs mogelijk tot op 10 seconden nauwkeurig het verbruik te zien. Voorwaarde is wel dat u over een zogenaamde “slimme meter” beschikt. De netbeheerder heeft al op heel veel aansluitingen zo’n meter geplaatst.

U wilt naar energie neutraal?
Er is heel veel aandacht voor de energietransitie. Zoveel mogelijk zelf energie opwekken is voor veel mensen een aantrekkelijk alternatief. Geen gas meer gebruiken is een lonkend perspectief.

Maar ga je daaraan beginnen dan kom je voor een uitgebreide puzzel te staan. Het begint met nagaan hoe je jouw pand zo weinig mogelijk energie kan laten verspillen. Dan ga je kijken naar zonnepanelen (passen die wel en hoeveel); wil ik een warmtepomp inzetten; of ga ik naar een hybride toepassing; is opslag van energie mogelijk; kan ik warmte opslaan; etc. etc.

Wij hebben een samenwerkingsverband met het bedrijf Groenpand. Hun adviseurs hebben ervaring in ontwerpen en installeren. Op die wijze kunnen ze een afgewogen advies geven. Er wordt een investeringsschema gemaakt en aangegeven welke subsidie mogelijkheden er zijn.

Kosten
De advieskosten zijn afhankelijk van de grootte van het pand. Vooraf maken wij een offerte. Het minimumbedrag is € 150 (inclusief BTW).  Wilt u ook een volledig rapport, dan verdubbelt dit bedrag.

Vraag om een offerte via ons contactformulier.

Extra voordeel
Als u ons de werkzaamheden ook laat uitvoeren dan is er een cash-back van het adviestraject.