LEON Groenvast

Bio energie van het boerenerf
De mest van een melkveebedrijf in Zeewolde wordt gebruikt om bio energie te produceren. De mest wordt, samen met organische reststromen, vergist in een biogasinstallatie. Het biogas dat wordt geproduceerd wordt in een WKK (WarmteKrachtKoppeling) omgezet in duurzame elektriciteit en warmte. Meer informatie kunt u vinden op de website van Erk Energy. De elektriciteit wordt als groene stroom geleverd aan het elektriciteitsnet. Via ons product Groenvast kunt u daarvan gebruik maken.

De tariefstructuur Elektriciteit en Gas

In nauwe samenwerking met Erk Energy zijn onderstaande tarieven vastgesteld.

Vermindering Energiebelasting:  voor aansluitingen met een verblijfsfunctie geldt deze belastingteruggave.

De tarieven voor de milieubelastingen (Energiebelasting, ODE en Heffingskorting) en ook die voor de Netbeheerkosten worden door de Overheid respectievelijk de Netbeheerder bepaald en moeten wij doorberekenen zoals ze voor een periode gelden.

Tariefswijzigingen
LEON Zeewolde is het energiebedrijf dat u elektriciteit en gas levert. De tarieven worden door marktontwikkelingen beïnvloed. Wij kunnen de tarieven aanpassen op 1 januari en 1 juli van elk jaar. De nieuwe leveringstarieven worden minimaal één week van te voren kenbaar gemaakt op de website.

Bij onvoorziene wijzigingen in de marktomstandigheden kan dat ook op andere momenten plaatsvinden. In dat geval informeert LEON Zeewolde u hierover persoonlijk binnen maximaal 10 dagen na de tariefstijging.

Wijze van betaling
U betaalt maandelijks via automatische incasso een voorschot, waarvoor u ons bij het afsluiten van het contract machtigt. U kunt er ook voor kiezen maandelijks een voorschotnota te ontvangen waarbij u zelf de betaling regelt. Wij brengen in dat geval € 50,- administratiekosten per jaar in rekening.

De betaling moet telkens vooraf, op de eerste dag van de maand voldaan zijn. Als u uw voorschot een maand niet betaalt dan bent u een boete verschuldigd van 10% van het verschuldigde bedrag voor elke maand dat de betaling achterwege blijft. Is uw achterstand opgelopen naar 3 maanden, dan wordt u in principe afgesloten*.

Meterstanden
De meterstanden worden door ons bij u opgevraagd. Als de netbeheerder een “slimme meter” heeft geplaatst nemen we de meterstanden digitaal bij u op. Zie ook onze Kwaliteitscriteria.

Looptijd en opzegging
Het contract wordt aangegaan voor een periode van 3 jaar. In die periode blijven onze leveringstarieven vast staan. Wijzigingen in netbeheerkosten en belastingen zullen wij doorberekenen.

* Wij houden ons daarbij aan: Regeling afsluitbeleid voor kleinverbruikers van elektriciteit en gas, 27 juni 2011, nr. WJZ/11076169
Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden of klik hier voor een offerte aanvraag.