LEON Leveringspakket

LEON Zeewolde is een handelsnaam van het energiebedrijf Chiriqui bv. Een van de andere handelsnamen is Groenpand bv.

 

U kunt bij ons altijd elektriciteit en gas betrekken.  Ons aanbod is heel aantrekkelijk.
U kunt dat ervaren door op het tabblad Tarieven uw verbruikswaarden in te geven.

Voor de mensen in Zeewolde bieden wij een heel specifiek pakket aan. Het Postcodepakket.  De leveringstarieven zijn dezelfde als hieronder, maar er zijn extra faciliteiten door gebruik te maken van lokaal opgewekte zonenergie.

En heeft u geen gas nodig (u heeft bijvoorbeeld stadsverwarming) dan kunnen wij u natuurlijk nog wel elektriciteit leveren.

Het volledige contractformulier kunt u hier LEON Modelcontract (publicatie versie) bekijken*.

 

Geïnteresseerd? Klik dan voor een offerte aanvraag.

 

 

* Dit type contract heeft een – door de ACM- verplicht gestelde vorm en inhoud om vergelijking tussen leveranciers gemakkelijker te maken.

De tariefstructuur Elektriciteit en Gas

Er zijn drie mogelijkheden die wij aanbieden. De eerste twee staan op deze pagina. Bent u woonachtig in het postcodegebied van Zeewolde dan heeft u een derde mogelijkheid op het tabblad: PostcodePakket.

Wij bieden op dit moment alleen een overeenkomst voor onbepaalde tijd aan. Hieronder kunt u zien wat de tarieven in de komende maand zullen zijn. Deze tarieven variëren van maand tot maand.

Wilt u een overeenkomst afsluiten, dan verwijzen wij u graag naar onze andere website:  https://groenpand.nl/groene-stroom-en-gas/
Op die site kunt u ook direct een overeenkomst afsluiten. Wij regelen dan ook de overstap van uw oude leverancier naar ons.

Wilt u een overeenkomst voor bepaalde tijd met vaste tarieven, dan vragen wij u om hiervoor een offerte te vragen via: energie@groenpand.nl

Graag zijn wij u van dienst.

 

Vermindering Energiebelasting:  voor aansluitingen met een verblijfsfunctie geldt deze belastingteruggave.

De tarieven voor de milieubelastingen (Energiebelasting, ODE en Heffingskorting) en ook die voor de Netbeheerkosten worden door de Overheid respectievelijk de Netbeheerder bepaald en moeten wij doorberekenen zoals ze voor een periode gelden.

Tariefswijzigingen
LEON Zeewolde is het energiebedrijf dat u elektriciteit en gas levert. De tarieven worden door marktontwikkelingen beïnvloed.  In het modelcontract is als voorwaarde geformuleerd dat wij de  tarieven kunnen aanpassen op 1 januari en 1 juli van elk jaar.

Echter i.v.m. de enorm hoge inkoopprijzen hebben wij besloten vooralsnog alleen met maandtarieven te werken. Dat houdt in dat we elke maand op de 1ste van de maand onze tarieven voor die maand publiceren.

 

 

Wijze van betaling
U betaalt maandelijks via automatische incasso een voorschot, waarvoor u ons bij het afsluiten van het contract machtigt. U kunt er ook voor kiezen maandelijks een voorschotnota te ontvangen waarbij u zelf de betaling regelt. Wij brengen in dat geval € 50,- administratiekosten per jaar in rekening.

De betaling moet telkens vooraf, op de eerste dag van de maand voldaan zijn. Als u uw voorschot een maand niet betaalt dan bent u een boete verschuldigd van 10% van het verschuldigde bedrag voor elke maand dat de betaling achterwege blijft. Is uw achterstand opgelopen naar 3 maanden, dan wordt u in principe afgesloten*.

Meterstanden
De meterstanden worden door ons bij u opgevraagd. Als de netbeheerder een “slimme meter” heeft geplaatst nemen we de meterstanden digitaal bij u op. Zie ook onze Kwaliteitscriteria.

Looptijd en opzegging
Het contract wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en u kunt het opzeggen wanneer u wilt, bij ons of via uw nieuwe leverancier.

* Wij houden ons daarbij aan: Regeling afsluitbeleid voor kleinverbruikers van elektriciteit en gas, 27 juni 2011, nr. WJZ/11076169
Aan uw regionale netbeheerder betaalt u de kosten van het transport, het onderhoud van uw aansluiting en de huur van de meter.

De kosten voor netbeheer van het elektriciteitsnet bedragen momenteel ongeveer € 245,- (incl. BTW) per jaar per aan­sluiting. Dit is een indicatief bedrag op basis van de tarieven van netbeheerder Liander. Het geldt voor aansluitingen met een doorlaatwaarde tot en met 3 x 25 Ampère en op basis van jaaropname.

Voor het gasnet bedragen de kosten voor netbeheer ongeveer € 170,- (incl. BTW) per jaar per aansluiting. Ook dit is een indicatief bedrag op basis van de tarieven van netbeheerder Liander. Het geldt voor aanslui­tingen met een capaciteit tot en met G6 (de meeste huishoudelijke aansluitingen), een standaard jaarver­bruik van 500 tot 4.000 m³ en op basis van jaaropname.

De kosten voor netbeheer kunnen jaarlijks veranderen.

Welke netbeheerder de aansluit- en transportdienst voor u verzorgt, is afhankelijk van waar u woont. Per netbeheerder kunnen de kosten voor netbeheer verschillen. Deze kosten worden via de factuur van LEON Zeewolde aan u in rekening gebracht (als onderdeel van het termijnbedrag). U betaalt dan dus in één keer voor zowel netbeheer als verbruik.

Sinds 1 januari 2005 geldt een toeslag op de kubieke meterprijs voor het transport van gas over het landelijk transportnet van de Gasunie.

De regiotoeslag is het bedrag dat u moet betalen voor het transport van gas. Gas in Nederland komt voor het grootste deel uit Groningen. Vanuit Groningen moet het gas worden vervoerd naar huishoudens in heel Nederland. Voor dat vervoer moet u betalen. Hoe verder u van Groningen af woont, hoe duurder het vervoer wordt en dus ook de regiotoeslag.

Daarnaast speelt uw jaarlijkse verbruik en uw gasmeter een rol bij de prijsbepaling. Verbruikt u minder dan 5000 m³ per jaar en heeft u een gasmeter kleiner dan of gelijk aan G6, dan valt u onder gasprofiel 1 (G1). Bij een verbruik groter dan 5000 m³ of een gasmeter groter dan G6, dan valt u onder gasprofiel 2 (G2).

Nederland is verdeeld in 10 regio’s. Het is de betreffende energieleverancier die per gasprofiel de regiotoeslag bepaalt en in rekening brengt. Onderstaande tabel is een voorbeeld hoe de regio toeslagen verdeeld kunnen zijn. Aan de hand van uw verbruik en uw regio, wordt uw gasprofiel en uw regiotoeslag opgezocht in onderstaande tabel.

Bij LEON Zeewolde hebben wij de regiotoeslagen verwerkt in  onze tarieven en we brengen ze niet apart in rekening.

Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden of klik hier voor een offerte aanvraag.