LEON Postcodepakket

Het  LEON Postcodepakket is alleen beschikbaar voor de inwoners die wonen in het postcodegebied in en rond Zeewolde.

Om hiervan gebruik te maken, wordt u ook lid van de coöperatieve vereniging ZeewoldeZon (www.zeewoldezon.nl). ZeewoldeZon heeft op een aantal locaties een groot aantal zonnepanelen geïnstalleerd. De leden van ZeewoldeZon maken gebruik van de stroom die van deze zonnepanelen afkomt. Ze betalen daardoor voor hun stroomgebruik geen energiebelasting. Een deel van dit belastingvoordeel besteden de leden door zondelen in de coöperatie te kopen.

Als u in een van de postcodegebieden in dit plaatje woont, dan kunt u gebruik maken van dicht bij u opgewekte zonne-energie.

Geïnteresseerd? Vraag vrijblijvend een offerte aan.

De tariefstructuur Elektriciteit en Gas

Bent u woonachtig in het postcodegebied van Zeewolde dan heeft u de mogelijkheid om van deze tarieven gebruik te maken.

 

Vermindering Energiebelasting:  voor aansluitingen met een verblijfsfunctie geldt deze belastingteruggave.

De tarieven voor de milieubelastingen (Energiebelasting, ODE en Heffingskorting) en ook die voor de Netbeheerkosten worden door de Overheid respectievelijk de Netbeheerder bepaald en moeten wij doorberekenen zoals ze voor een periode gelden.

Tariefswijzigingen
LEON Zeewolde is het energiebedrijf dat u elektriciteit en gas levert. De tarieven worden door marktontwikkelingen beïnvloed. Wij kunnen de tarieven aanpassen op 1 januari en 1 juli van elk jaar. De nieuwe leveringstarieven worden minimaal één week van te voren kenbaar gemaakt op de website.

In het geval van dit pakket wordt het tarief mede bepaald door besluiten van het bestuur van de coöperatieve vereniging ZeewoldeZon. Zij bepalen de verkoopprijs van de elektriciteit en ook de prijs van een Zondeel.

Bij onvoorziene wijzigingen in de marktomstandigheden kan dat ook op andere momenten plaatsvinden. In dat geval informeert LEON Zeewolde u hierover persoonlijk binnen maximaal 10 dagen na de tariefstijging.

Wijze van betaling
U betaalt maandelijks via automatische incasso een voorschot, waarvoor u ons bij het afsluiten van het contract machtigt. U kunt er ook voor kiezen maandelijks een voorschotnota te ontvangen waarbij u zelf de betaling regelt. Wij brengen in dat geval € 50,- administratiekosten per jaar in rekening.

De betaling moet telkens vooraf, op de eerste dag van de maand voldaan zijn. Als u uw voorschot een maand niet betaalt dan bent u een boete verschuldigd van 10% van het verschuldigde bedrag voor elke maand dat de betaling achterwege blijft. Is uw achterstand opgelopen naar 3 maanden, dan wordt u in principe afgesloten*.

Meterstanden
De meterstanden worden door ons bij u opgevraagd. Als de netbeheerder een “slimme meter” heeft geplaatst nemen we de meterstanden digitaal bij u op. Zie ook onze Kwaliteitscriteria.

Looptijd en opzegging
Het contract wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en u kunt het opzeggen wanneer u wilt, bij ons of via uw nieuwe leverancier.

* Wij houden ons daarbij aan: Regeling afsluitbeleid voor kleinverbruikers van elektriciteit en gas, 27 juni 2011, nr. WJZ/11076169
Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden of klik hier voor een offerte aanvraag.