LEON Zonpakket

Uw eigen zonnestroom systeem
Wij merken dat er veel belangstelling is om zelf zonnepanelen aan te schaffen. Via ons collega label Groenpand, kunt u daar een offerte voor aanvragen.

Wij richten ons met het product Zonpakket uitsluitend op de inwoners van Zeewolde. U heeft dan uw eigen systeem en LEON Zeewolde is uw energieleverancier. Komt u van uw eigen systeem energie tekort, bijvoorbeeld omdat u elektrisch bent gaan rijden, dat koopt u via dit pakket automatisch voordelige energie bij van de zonnestroom systemen van ZeewoldeZon. Dat scheelt klinkende euro’s en u maakt gebruik van lokale groene energie.

Huren
Wij hebben een overeenkomst met wooncorporatie Woonpalet afgesloten dat hun huurders ook gebruik kunnen maken van dit Zonpakket. Zij hoeven dan niet te investeren maar kunnen een zonnestroom systeem huren. Met dat gehuurde zonnestroom systeem heeft u dezelfde mogelijkheden als iemand die zelf een systeem koopt.

Voordeel van deze regeling is dat de huurders zich geen zorgen hoeven te maken over het eventueel verwijderen van het zonnestroom systeem als zij uit de woning verhuizen. Ook heb je geen omkijken naar het eventueel verkopen van het systeem aan de volgende huurder.

Uw elektriciteitsrekening is al snel 100% lager dan wat u nu betaalt.

Salderen
De elektriciteitskosten bestaan voor 30% uit productiekosten en voor 70% uit belastingen. Doorgaans levert uw zonnestroom systeem op zonnige dagen veel meer op dan u kunt gebruiken. Zolang er nog geen rendabele opslagsystemen zijn, slaat u uw teveel aan energie op in het elektriciteitsnet. ’s Avonds en ’s nachts komt u tekort en neemt u weer elektriciteit af van het net.

Nu heeft de wetgever het mogelijk gemaakt dat u levering en afname van elkaar kunt aftrekken. Daardoor betaalt u per jaar alleen voor het aantal kWh dat u meer afneemt van het net dan dat u eraan terug levert. Dat proces heet salderen. Om te mogen salderen dient u uw systeem daarvoor aan te melden bij de netbeheerder.

Als u een zogenaamde slimme meter heeft, dan heeft u vier telwerken. Twee voor afname (hoog en laag tarief) en twee voor teruglevering (hoog en laag tarief). Voor het salderen tellen we de hoog en laag tarief afnames bij elkaar op en dat geldt ook voor de teruglevering.

Levert u meer terug dan u afneemt, dan krijgt u van ons een zogenaamde teruglever-vergoeding. Over die teruglever-vergoeding wordt, als u particulier bent,  geen BTW in rekening gebracht.

Uw geld rendeert beter op uw dak dan bij de bank!
Om dat aan te tonen hebben wij een aantal systeemvoorbeelden voor u gemaakt.  In die voorbeelden zijn we ervan uitgegaan dat u de BTW op de aanschaf bijna volledig kunt terugkrijgen. De uitwerking daarvan treft u in onderstaande tabel aan.

Basisgegevens:  Schuin dak georiënteerd op het zuiden. De prijzen zijn een indicatie want de dakindeling en het kabeltracé kunnen de de prijs beïnvloeden.

Uiteraard gelden deze cijfers niet voor de huursystemen, want u investeert immers niet.

Tarieven en voorwaarden
In de leveringsovereenkomst die bij dit contract hoort vindt u de aantrekkelijke voorwaarden en bij de tarieven ziet u wat de kosten zijn. Een van de voordelen is dat u (vanaf het moment dat het contract gaat lopen) in het maandelijkse voorschot onmiddellijk het financiële voordeel van het zelf opwekken van energie verrekend krijgt.

Het volledige contractformulier kunt u in LEON Kooppakket bekijken.

Onderhoud
Om een optimale werking en lange levensduur van uw systeem te waarborgen is regelmatig onderhoud aan uw systeem gewenst. U kunt daarvoor een overeenkomst met ons sluiten.

Geinteresseerd? Klik dan voor een offerte aanvraag.

De inhoud van de overeenkomst
Om zelf energie te kunnen opwekken koopt u dus van LEON Zeewolde een zonnestroomsysteem. Samen met u bepalen we het gewenste vermogen van de installatie. Dat wordt uitgedrukt in de eenheid Wattpiek. Wij maken vooraf een inschatting van het aantal kWh dat het systeem op jaarbasis kan leveren en laten we u zien wat het resultaat van salderen zal zijn.

Het systeem dat u koopt bestaat uit de volgende componenten:

  • PV-panelen
  • Omvormer(s), waaraan de PV-panelen gekoppeld zijn
  • Productiemeter
  • Bevestigingssysteem (soort is afhankelijk van type dak)
  • Bekabeling

De panelen worden vastgezet op uw dak. Het systeem wordt via een productiemeter gekoppeld aan het openbare elektriciteitsnet.
Op de momenten dat uw zonnepanelen te weinig opleveren voor uw gebruiksbehoefte, leveren wij aan u de elektriciteit die u tekort komt. Houdt u over, dan nemen wij dat van u af. Ook leveren wij het gas dat u nodig heeft voor uw pand. De tarieven treft u aan op het tarievenblad.

Kwaliteit staat voorop
Wij zoeken voortdurend de markt af naar componenten met de beste prijs/prestatie verhouding. Wij houden hiermee onze kennis op peil en investeren waar mogelijk. Hier profiteert u dus van mee.

Verzekering
Omdat het zonnestroomsysteem nagelvast aan uw woning is bevestigd, is het doorgaans ook meeverzekerd in uw opstalverzekering. Uiteraard is het zaak om de plaatsing door te spreken met uw verzekeraar en samen met hem vast te stellen of de voorwaarden toereikend zijn.
Vraag hier uw offerte aan.

Tariefswijzigingen
LEON Zeewolde is het energiebedrijf dat u elektriciteit en gas levert. De tarieven worden door marktontwikkelingen beïnvloed. Wij kunnen de tarieven aanpassen op 1 januari en 1 juli van elk jaar. De nieuwe leveringstarieven worden minimaal één week van te voren kenbaar gemaakt op de website.

Bij onvoorziene wijzigingen in de marktomstandigheden kan dat ook op andere momenten plaatsvinden. In dat geval informeert LEON Zeewolde u hierover persoonlijk binnen maximaal 10 dagen na de tariefstijging.

Het voordeel van deze Koopovereenkomst is dat zowel de tarieven voor levering als die voor teruglevering direct vertaald worden in het maandelijks voorschot. U ziet uw maandelijks voorschot daarmee een heel stuk lager uitkomen dan u gewend was.

De tariefstructuur Elektriciteit en Gas is te vinden onder: LEON Leveringspakket

U betaalt maandelijks via automatische incasso een voorschot, waarvoor u ons bij het afsluiten van het contract machtigt. U kunt er ook voor kiezen maandelijks een voorschotnota te ontvangen waarbij u zelf de betaling regelt. Wij brengen in dat geval € 50,- administratiekosten per jaar in rekening.

De betaling moet telkens vooraf, op de eerste dag van de maand voldaan zijn. Als u uw voorschot een maand niet betaalt dan bent u een boete verschuldigd van 10% van het verschuldigde bedrag voor elke maand dat de betaling achterwege blijft. Is uw achterstand opgelopen naar 3 maanden, dan wordt u in principe afgesloten*.

Meterstanden
De meterstanden worden digitaal en op afstand opgenomen via de “slimme meter” die uw netbe­heerder (op ons verzoek) heeft geplaatst. Zie ook onze Kwaliteitscriteria.

Looptijd en opzegging
De leveringsovereenkomst wordt aangegaan onbepaalde tijd. U kunt kosteloos opzeggen bij ons of via uw nieuwe leverancier. Bij beëindiging van deze leveringsovereenkomst ontvangt u een offerte voor het continueren van de andere overeenkomsten.

* Wij houden ons daarbij aan: Regeling afsluitbeleid voor kleinverbruikers van elektriciteit en gas, 27 juni 2011, nr. WJZ/11076169
Aan uw regionale netbeheerder betaalt u de kosten van het transport, het onderhoud van uw aansluiting en de huur van de meter.
De kosten voor netbeheer van het elektriciteitsnet bedragen ongeveer € 245,- (incl. BTW) per jaar per aan­sluiting. Dit is een indicatief bedrag op basis van de tarieven van netbeheerder Liander. Het geldt voor aansluitingen met een doorlaatwaarde tot en met 3 x 25 Ampère en op basis van jaaropname.

Voor het gasnet bedragen de kosten voor netbeheer ongeveer € 169,- (incl. BTW) per jaar per aansluiting. Ook dit is een indicatief bedrag op basis van de tarieven van netbeheerder Liander. Het geldt voor aanslui­tingen met een capaciteit tot en met G6 (de meeste huishoudelijke aansluitingen), een standaard jaarver­bruik van 500 tot 4.000 m³ en op basis van jaaropname.

De kosten voor netbeheer kunnen jaarlijks veranderen.
Welke netbeheerder de aansluit- en transportdienst voor u verzorgt, is afhankelijk van waar u woont. Als u een andere netbeheerder heeft, kunnen de kosten voor netbeheer afwijken. Als Liander uw netbe­heerder is, worden deze kosten via de factuur van LEON Zeewolde aan u in rekening gebracht (als onderdeel van het termijnbedrag). U betaalt dan dus in één keer voor zowel netbeheer als verbruik.

Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden of klik hier voor een offerte aanvraag.