LEON helpt u efficiënter met beschikbare energie om te gaan

Energie opgewekt met behulp van fossiele brandstoffen is eindig. Het opwekken met behulp van hernieuwbare bronnen is daarom nodig. Maar niet alleen dat. Ook is het efficiënter en effectiever gebruiken van energie nodig. Wij willen graag met u in gesprek over de mogelijkheden daarvan bij een gelijkblijvend maar bij voorkeur comfortabeler leefklimaat. De investeringen die daarvoor soms nodig zijn kunnen meestal eenvoudig bekostigd worden omdat u een lagere energierekening krijgt.

LEON biedt een dienst aan waarbij we kijken naar energiebesparende maatregelen voor uw woning. Onze experts bekijken waar voor uw woning nog terrein te winnen is en we kijken zelfs naar de financiering ervan. Het is immers in ieders voordeel dat u op een zuinige manier met energie kunt omgaan, want dat is beter voor het milieu.