20 November 2012

LEON Zeewolde heeft nu een vergunning om energie te kunnen leveren aan kleinverbruikers.

In april 2012 begonnen de gesprekken met de Energiekamer van de NMa. Vervolgens dienden we eind mei de vergunningsaanvraag in. Na veel heen en weer schrijven en afstemmen kregen wij uiteindelijk op 20 november de verlossende brief. Wij mogen officieel gas en elektriciteit leveren aan kleinverbruikers.

Waarom is dat van belang, zult u misschien vragen.  LEON zou zich toch ook gewoon kunnen beperken tot het leveren van zonnestroom systemen?

Wij vinden dat zo belangrijk omdat we samen met u willen komen tot een snellere vergroening van de energievoorziening. Met deze vergunning zijn we in staat om in Zeewolde opgewekte (zonne) energie in te zetten voor iedereen in ons dorp.

Het feit dat je ziet dat energie in je directe omgeving wordt opgewekt en dat je daar ook gebruik van kunt maken heeft een zeker effect. Je wordt zo meer bewust van je eigen mogelijkheden om CO2  uitstoot te voorkomen.

Met de leveranciersvergunning op zak kunnen u en wij er samen voor zorgen dat onze eigen energie ook door ons zelf gebruikt kan worden.