Kwaliteitscriteria

Wij willen graag dat u tevreden bent over onze producten, diensten en onze service. Daarom werken wij voortdurend aan de kwaliteit van onze dienstverlening. LEON Zeewolde heeft ook een aantal kwaliteitscriteria opgesteld. Hiermee weet u precies wat u van ons mag verwachten.

Privacy
LEON Zeewolde verzoekt bij de aanvraag van een dienst of product om persoonsgegevens. Uw gegevens gebruiken wij alleen voor het accepteren van uw aanvraag, het uitvoeren van de overeenkomst en risicobeheer. Als u geen prijs stelt op informatie over producten en diensten, kunt u dit kenbaar maken aan LEON Zeewolde via de op onze website genoemde wijze. Als u het leuk vindt om op de hoogte te blijven, dan informeren we u met veel plezier. Hoe wij met privacy omgaan vindt u in meer detail in onze Privacyverklaring.

Meterstanden
Als uw meter daarvoor geschikt is (zgn. Slimme Meter), worden de meterstanden digitaal opgenomen. Heeft u zo’n meter niet dan zullen we ze rechtstreeks bij u opvragen.
Wij bewaren en gebruiken de meterstanden uitsluitend om u offertes te kunnen doen en om jaar- en/of eindafrekeningen voor u te kunnen opmaken. Ook gebruiken we de meterstanden om ze u persoonlijk in grafisch formaat ter beschikking te stellen zodat u beter in staat bent om uw verbruik te bewaken en om u te kunnen adviseren over besparingsmogelijkheden.
Wij zullen uw gegevens niet aan derden beschikbaar stellen tenzij u ons daarvoor expliciet opdracht heeft gegeven.

Ingevolge richtlijnen van de ACM vindt u in dit document (Verklaring naleving gedragscode) de formele verklaring hierover terug.

Klachtenafhandeling en geschillen
Natuurlijk doen we er alles aan om het u volledig naar wens te maken. Mocht u onverhoopt toch tegen problemen aanlopen, dan zoeken we uiteraard graag naar een passende oplossing. U ontvangt binnen vijf dagen na ontvangst van uw klacht een bevestiging van ons. U ontvangt tevens een voorstel voor een oplossing binnen 10 werkdagen na ontvangst.

Bent u van mening dat uw klacht niet goed is opgelost, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de interne Commissie van Toezicht van LEON Zeewolde. Deze Commissie beoordeelt de klachten en de gevolgde procedure en toetst of LEON Zeewolde uw klacht correct heeft behandeld. U ontvangt altijd binnen 4 weken schriftelijk bericht.

Bent u van mening dat LEON Zeewolde uw klacht niet goed heeft behandeld dan kunt u de hulp inroepen van een externe, onafhankelijke geschillencommissie: “De Geschillencommissie” (gevestigd in Den Haag).

Vergoedingen en terugbetalingsregelingen
Alleen als afwijkende kwaliteit rechtstreeks aan LEON Zeewolde is te wijten, kan er aanleiding zijn tot een vergoeding of terugbetaling.

Tot Slot
Als er een verschil is tussen de Algemene Voorwaarden en onze Productvoorwaarden gaat de laatstgenoemde voor.