Missie & visie

LEON Zeewolde is een lokaal initiatief dat is ontstaan in Zeewolde en bedoeld voor Zeewoldenaren. Het heeft een aantal bijzondere kenmerken dat voor u extra voordeel oplevert.

Visie
Onze visie is, dat er een versnelling moet komen in het gebruik van hernieuwbare energie. De aarde is niet onuitputtelijk waar het om fossiele brandstoffen gaat. Het gebruik van fossiele brandstoffen zorgt bovendien voor aantasting van het leefmilieu. De behoefte aan elektrische energie stijgt en zal nog sneller gaan stijgen (denk aan de elektrische auto).

Missie
Onze missie is om op lokaal niveau volledig in de behoefte aan (elektrische) energie te voorzien. Wij willen particulieren en bedrijven stimuleren zelf duurzame energie op te wekken en efficiënter om te gaan met het gebruik.

LEON Zeewolde is als duurzaam energiebedrijf zo opgezet, dat het een langdurige en goede relatie met haar deelnemers garandeert. Kwaliteit en leverbetrouwbaarheid staan voorop. De naam drukt ook uit hoe we samen met onze klanten aan vergroening van de energievoorziening willen werken: Lokaal Energie OpwekkingsNetwerk.