Nieuws

Stroometiket 2018
De samenstelling van de elektrische energie die we aan onze klanten leveren, is gebaseerd op ingekochte zonenergie. Een behoorlijk deel daarvan komt uit de teruglevering van onze klanten.
Wat we tekort kwamen kochten we bij van andere installaties. Zo ontstaat onderstaand stroometiket.

Per januari 2019 zijn we de grens van 230 klanten gepasseerd.
Aan hen leveren we op jaarbasis ruim 1.000.000kWh elektriciteit en 240.000m3 gas. Ongeveer 15% van onze klanten heeft een zonnestroom systeem door ons laten installeren.
Daarnaast leveren we aan 60% van onze klanten energie i.s.m. de coöperatieve vereniging ZeewoldeZon.

Sinds ons bestaan hebben we 5200 zonnepanelen in Zeewolde kunnen installeren.

Daardoor wordt ruim 1.198.000 kilogram CO2 minder uitgestoten.

We zijn blij dat we dit samen met onze klanten hebben kunnen bereiken, want daarmee is onze leefomgeving toch weer een stukje schoner geworden.

Samen voor minder en duurzamer energie
LEON Zeewolde is een nauwe samenwerking aangegaan met de cooperatie ZeewoldeZon. Wij leveren de stroom die door hun pane

Uw geld rendeert beter op uw dak dan bij de bank
Uw spaargeld levert bij de bank bijna geen rente per jaar op. Maar op uw dak kan dat oplopen tot wel 13% per jaar. Om dat helder te maken hebben wij eens uitgerekend wat uw voordeel kan zijn. We hebben daar drie verschillende configuraties samengesteld. Daar tussen en omheen is nog veel meer mogelijk.

Voorbeelden Systemen

Belasting terugkrijgen?
Het Europese Hof heeft in 2013 besloten (arrest Fuchs, AG HvJ 07 maart 2013, nr.C-219/12)  dat een particulier die een zonnestroomsysteem op zijn dak plaatst, ondernemer voor dat zonnestroom systeem is.

De Nederlandse belastingdienst heeft deze beslissing ook in Nederland doorgevoerd. U kunt als particulier daardoor de BTW – die u betaalt op de aanschaf van een zonnestroom systeem – terugkrijgen. Dat verlaagt al snel de feitelijke investering met 1/6 deel.

Wij helpen u deze aanvraag te realiseren, zodat u hier ook minimaal omkijken naar heeft.

Persberichten

Hieronder vindt u alle persberichten die zijn uitgestuurd door energiebedrijf LEON Zeewolde. U heeft een PDF-reader nodig om ze te openen. Voor interview-aanvragen of extra informatie naar aanleiding van de persberichten kunt u contact opnemen.

augustus 2013   Samen voor duurzamer Energie

december 2012  LEON Zeewolde gaat definitief als energiebedrijf van start.

Als u gelijktijdig met uw buren laat installeren dan krijgt u bij LEON Zeewolde korting op de montagekosten. Dat kan zomaar ook een paar honderd euro schelen.