Nieuws

Stroometiket 2016
De samenstelling van de elektrische energie die we aan onze klanten leveren, is gebaseerd op ingekochte zonenergie. Een behoorlijk deel daarvan komt uit de teruglevering van onze klanten.
Wat we tekort kwamen kochten we bij van andere installaties. Zo ontstaat onderstaand stroometiket.

 

Per juni 2017 zijn we de grens van 150 klanten gepasseerd.
Aan hen leveren we op jaarbasis ruim 700.000kWh elektriciteit en 200.000m3 gas. Ongeveer 30% van onze klanten heeft een zonnestroom systeem door ons laten installeren. In totaal leverden we ruim 1500 zonnepanelen, waarmee onze klanten ervoor zorgen dat ruim 180.000 kilogram CO2 minder wordt uitgestoten. We zijn blij dat we dit samen met onze klanten hebben kunnen bereiken, want daarmee is onze leefomgeving toch weer een stukje schoner geworden.

 

Samen voor minder en duurzamer energie (augustus 2013)
In het nationaal energie akkoord staat het voorstel om energie met elkaar uit te wisselen tegen een lager energiebelastingstarief. Groepen van burgers en bedrijven kunnen dan binnen een zogenaamde “postcoderoos” gebruik maken van bijvoorbeeld de zonne-energie die op een groot gebouw – dat binnen de grenzen van die postcoderoos staat – wordt opgewekt. Ze betalen dan niet de volle energiebelasting van ongeveer 16ct per kWh, maar een aangepast tarief. Hierdoor onstaat een voordeel voor de eigenaar van het zonnestroomsysteem en ook voor de energiegebruiker die niet zelf opwekt.

LEON Zeewolde is bij uitstek geschikt om uitvoering te geven aan die maatregel binnen de grenzen van Zeewolde. Onze administratie is er al op ingericht en de gesprekken over het hoe en wat lopen al met de belastingdienst.

Uw geld rendeert beter op uw dak dan bij de bank (augustus 2013)
Uw spaargeld levert bij de bank bijna 2% per jaar op. Maar op uw dak kan dat oplopen tot wel 13% per jaar. Om dat helder te maken hebben wij eens uitgerekend wat uw voordeel kan zijn. We hebben daar drie verschillende configuraties samengesteld. Daar tussen en omheen is nog veel meer mogelijk.

Voorbeelden Systemen

Belasting terugkrijgen (juni 2013)?
Het Europese Hof heeft in 2013 besloten (arrest Fuchs, AG HvJ 07 maart 2013, nr.C-219/12)  dat een particulier die een zonnestroomsysteem op zijn dak plaatst, ondernemer voor dat zonnestroom systeem is.

De Nederlandse belastingdienst heeft deze beslissing ook in Nederland doorgevoerd. U kunt als particulier daardoor de BTW – die u betaalt op de aanschaf van een zonnestroom systeem – terugkrijgen. Dat verlaagt al snel de feitelijke investering met 1/6 deel.

Wij helpen u deze aanvraag te realiseren, zodat u hier ook minimaal omkijken naar heeft.

Uw zonnestroomsysteem nog voordeliger (april 2013)
De aanpassing van uw woning met zonne-energie valt sinds maart 2013 onder het lage BTW tarief van 6%. Deze verlaging geldt voor het arbeidsloon (niet voor de materialen dus) en levert u al gauw een voordeel van meer dan €130,-.

Persberichten

Hieronder vindt u alle persberichten die zijn uitgestuurd door energiebedrijf LEON Zeewolde. U heeft een PDF-reader nodig om ze te openen. Voor interview-aanvragen of extra informatie naar aanleiding van de persberichten kunt u contact opnemen.

augustus 2013   Samen voor duurzamer Energie

december 2012  LEON Zeewolde gaat definitief als energiebedrijf van start.

Als u gelijktijdig met uw buren laat installeren dan krijgt u bij LEON Zeewolde korting op de montagekosten. Dat kan zomaar ook een paar honderd euro schelen.