Organisatie & relaties

Energiebedrijf LEON Zeewolde is een onderdeel van de Chiriqui bv. Een organisatie die sinds het begin van dit millennium bestaat. Chiriqui bv is in 2019 losgemaakt uit Chiriqui Holding waardoor de energie activiteiten – waarvoor sinds 2012 een leveringsvergunning is verleend – de hoofdactiviteiten zijn geworden. Energie opwek (duurzaam) en energie levering aan een groeiend klantenbestand. Advisering m.b.t. zelf opwekken en/of energiebesparing zijn belangrijke nevenproducten.

Vanuit Chiriqui vinden we dat organisaties compact moeten zijn en een grote mate van zelfstandigheid moeten kennen. Ook als ze deel uitmaken van een groter geheel.

LEON Zeewolde wordt op dit moment uitgevoerd door:

 

IJmert Muilwijk
Is met name verantwoordelijk voor de klantrelaties en de energie-inkoop.
Bereikbaar via
E. energie@groenpand.nl
T. 085 401 1912
Thijs van Daalen
Heeft het algemeen management en richt zich met name op de relaties met derden. Is verantwoordelijk voor de inkoop en zonnestroomsystemen.
Bereikbaar via
E. m.vandaalen@leonzeewolde.nl
T. 036 522 0650

Relaties

Chiriqui heeft een leveringsvergunning gekregen van de Energiekamer van de ACM.

Voor de energie die we nodig hebben om aan onze klanten te kunnen leveren, ook als de zon niet schijnt, hebben we overeenkomsten gesloten met een Programma Verantwoordelijke partij.