logo_Woonpalet_Wooncorporatie-Zeewolde

Wie wil wonen in Zeewolde, kan bij woningcorporatie Woonpalet terecht. Voor een sociale huurwoning, een huurwoning in de vrije sector, een koopwoning, maar ook voor garages en bedrijfsruimten in Zeewolde, biedt Woonpalet verschillende mogelijkheden.
Woonpalet is – in nauwe samenspraak met de bewonerscommissies – permanent bezig om haar woningen te verbeteren. Om het wonen nog aantrekkelijker te maken.
Duurzaamheid speelt daarbij een grote rol. Actief is Woonpalet bezig om de energievoorziening zo veel mogelijk uit hernieuwbare bronnen te halen. Op zes appartementen en het eigen kantoor van Woonpalet worden dit jaar zonnepanelen gelegd. Daarmee wordt de energievoorziening voor de algemene voorzieningen zoals verlichting en lift duurzaam gemaakt. Bijkomend voordeel is dat de servicekosten daardoor lager worden en dat komt de huurders geheel ten goede.
Het project omvat de plaatsing van 620 zonnepanelen. De opdracht is gegund aan LEON Zeewolde.

Waarom LEON Zeewolde

LEON Zeewolde is een lokaal initiatief voor en door Zeewoldenaren. De visie van LEON Zeewolde is, dat er een versnelling moet komen in het gebruik van hernieuwbare energie. De aarde is niet onuitputtelijk waar het om fossiele brandstoffen gaat. Het gebruik van fossiele brandstoffen zorgt bovendien voor aantasting van het leefmilieu. De behoefte aan elektrische energie stijgt en zal nog sneller gaan stijgen (denk aan de elektrische auto).

Onze missie is om op lokaal niveau volledig in de behoefte aan (elektrische) energie te voorzien. Wij willen particulieren en bedrijven stimuleren zelf duurzame energie op te wekken en efficiënter om te gaan met het gebruik.

LEON Zeewolde is als duurzaam energiebedrijf zo opgezet, dat het een langdurige en goede relatie met haar deelnemers garandeert. Korte lijnen, geen onpersoonlijk call-center. Kwaliteit en leverbetrouwbaarheid staan voorop. De naam drukt ook uit hoe we samen met onze klanten aan vergroening van de energievoorziening willen werken: Lokaal Energie OpwekkingsNetwerk.
LEON Zeewolde levert naast zonnestroom systemen ook elektriciteit en gas tegen gunstige tarieven. U kunt voor uw hele energievoorziening dus gewoon in uw eigen dorp terecht.