4-2-2013 Lokale energiebedrijven

Er wordt in de pers veel aandacht besteed aan de ondergang van lokale energiebedrijven.

Dit is het gevolg van een domino effect dat eind vorig jaar zich voordeed:

  • Energie leverancier Orro ging failliet;
  • Zij hadden een grote betaalachterstand bij hun toeleverancier;
  • Die toeleverancier (Trianel) ging vervolgens ook failliet;
  • Trianel had een aantal partijen die onder eigen naam energie van Trianel leverden;
  • Een deel van die partijen kon hun verplichtingen ook niet meer nakomen;
  • De NMa verdeelde de klanten over de bestaande energiemaatschappijen.

In ons land is het zo geregeld dat er een goed noodscenario is. Levering aan (klein) verbruikers gaat gewoon door ook als een leverancier omvalt.

Trianel leverde ook aan LEON Zeewolde. Maar niet op bovengenoemde wijze.

LEON Zeewolde is een zelfstandige onderneming die niet onderuit getrokken kan worden door het faillissement van een andere energieleverancier.
Er zijn op de energiemarkt voldoende partijen die de rol van Trianel voor ons kunnen overnemen. Zo komen onze leveranties niet in gevaar.

Wij zijn ervan overtuigd dat Lokale Energie bedrijven een grote rol gaan spelen in het schoner krijgen van de energievoorziening. Voorwaarde is wel dat er een goede visie is die is uitgewerkt in een solide bedrijfsplan. Wij hebben dat.
Centraal staat het ideaal en niet het geld verdienen.