Belasting terugkrijgen?

Het Europese Hof heeft onlangs besloten (arrest Fuchs, AG HvJ 07 maart 2013, nr.C-219/12)  dat een particulier die een zonnestroomsysteem op zijn dak plaatst, ondernemer voor dat zonnestroom systeem is.

Dat betekent zeer waarschijnlijk dat hij de BTW, die hij betaalde voor aanschaf en plaatsing, terug kan vragen. Hij moet dan vervolgens wel BTW afdragen over de energie die hij teruglevert.

Nederland zal deze uitspraak niet naast zich neer kunnen leggen en moet een regeling opstellen waarmeer ze deze uitspraak operationeel maakt binnen onze belastingwetgeving.

Daar wordt nu aan gewerkt in Den Haag. Niet duidelijk is hoe die regeling er gaat uitzien, wat de administratieve last gaat zijn voor de particulier en hoe groot het financiele voordeel zal zijn.

LEON Zeewolde legt voor haar klanten een verzoek om standpuntbepaling bij de Belastingdienst. Daarmee worden we op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen en kunnen we tijdig onze klanten adviseren hoe hier meer om te gaan.