Nieuwe prijzen Zonnestroomsystemen

Voorlopig is de strijd om de prijs van de Chinese panelen uitgewoed.

Europa en China zijn minimum prijzen overeengekomen. Daarmee is de rust weer wat terug.

Het resultaat van het gevecht is dat er wel een prijsstijgingvan een compleet zonnestroomsysteem  heeft plaatsgevonden. Deze systemen zijn volledig geplaatst ongeveer 10% duurder geworden dan dat in maart 2013 het geval was.

Deze prijsstijging wordt voor een belangrijk deel weer teniet gedaan omdat wij nu standaard zonnepanelen kunnen leveren die ruim 6% meer rendement leveren dan in het verleden.

Per saldo is daarmee de prijs per wattpiek zo ongeveer gelijkgebleven.

Uw geld rendeert nog steeds beter op uw dak dan op de bank!