Stroometiket 2020

Het ontstaan van het stroometiket van LEON Zeewolde

LEON Zeewolde staat ervoor om duurzaam opgewekte energie te leveren.

Elektriciteit leveren we zoveel mogelijk door de zon opgewekt. Voor een groot deel omdat onze klanten zelf over zonnepanelen beschikken.

Daarnaast kopen we de energie die wordt opgewekt door de coöperatieve vereniging ZeewoldeZon en leveren die door aan de leden van die vereniging.

Komen we dan nog tekort, dan kopen we Europese zon bij.

Zo ontstaat onderstaand stroometiket op grond van de gegevens uit 2019.