Lokale energie

Zomer voordeel 2016

Het principe
De zon is de meest duurzame bron van energie die er bestaat. De energie die de aarde bereikt in één uur is genoeg voor ongeveer een heel jaar energie voor alle Nederlanders. De vraag is: hoe kunnen we van die energie gebruik maken?

De planten bijvoorbeeld zijn zo geschapen dat ze er optimaal gebruik van maken om te groeien en bloeien. Iedereen kent wel het voorbeeld van de zonnebloemen.

We kunnen de zon ook prima gebruiken voor de opwekking van onze elektrische energie. We gebruiken daarvoor photovoltaïsche cellen (ook wel PV-cellen genoemd) die de stralingsenergie van de zon om kunnen zetten in elektriciteit.

Dat werd voor het eerst in satellieten gedaan. De eerste satelliet die zonnecellen voor de opwekking van elektriciteit gebruikte, de Vanguard I, werd in 1958 gelanceerd.

Een zonnepaneel is een bord waarop een aantal van die cellen (ongeveer 60) is bijeengebracht en onderling met elkaar verbonden. Je hebt dan en paneel van 160*100 cm. Zo’n paneel is in staat om op jaarbasis ruim 200 kWh aan energie te leveren.

Het gebruik
De energie die van een paneel afkomt is “gelijkstroom” terwijl wij in onze huizen “wisselstroom” gebruiken. Er is dus een omvorming nodig. Dat gebeurt in een omvormer, een ander essentieel onderdeel van een zonnestroom systeem.

Een gemiddeld huishouden gebruikt ongeveer 3500 kWh per jaar. Met 17 panelen dek je dan de volledige energiebehoefte af. Maar……..

De zon schijnt maar een bepaald deel van de dag. Het gevolg is dat een zonnestroom systeem op een woning overdag behoorlijk wat energie meer produceert dan nodig is. ’s Avonds en ’s nachts wordt er helemaal niets geproduceerd en toch gebruiken we wel elektriciteit voor de verlichting bijvoorbeeld.

Daarom blijft een huis met een zonnestroom systeem toch aangesloten op het elektriciteitsnet. Overdag levert zo’n huis zijn teveel af aan dat elektriciteitsnet, en ’s nachts levert datzelfde net de benodigde elektriciteit aan de woning. Je zou kunnen zeggen dat het elektriciteitsnet als een opslagbuffer werkt.

Hoe hard gaat het?
Volgens het CBS lager er eind 2013 ongeveer 3,4 miljoen zonnepanelen op Nederlandse daken, goed voor 746 Megawatt aan energie. Eind 2015 wordt er in Nederland 1.485 Megawatt aan zonne-energie geproduceerd. Vrijwel een verdubbeling in twee jaar tijd!

De ontwikkelingen gaan verder. Zonnecellen worden steeds efficiënter. Maar ook wordt hard gewerkt aan betere opslag systemen. In Duitsland worden inmiddels batterijen in woningen geplaatst, waardoor zo’n woning een aantal dagen zonder het elektriciteitsnet kan werken. Bovendien kun je aan zo’n batterij ook je elektrische auto opladen als hij ’s nachts toch voor de deur staat.

Zo zal het aantal zonnestroom systemen sterk groeien. Dat kan ook in Zeewolde als u de enorme mogelijkheden die er zijn ook voor uzelf wilt benutten.

Silicium panelen

Wij leveren en monteren panelen van Jinko Solar. Dit bedrijf staat in de top-5 van hoogwaardige fabrikanten. De cellen wordt veelal gemaakt in Taiwan, waarna ze tot panelen worden geassembleerd in Zuid-Afrika.
Deze panelen worden geAmerisolar Polykristallijnleverd met een 30 jaar verzekerde product garantie.
Ze zijn doorgaans opgebouwd uit 60 siliciumcellen en leverbaar in de kleuren blauw en zwart. De afmetingen zijn ongeveer 164*99 centimeter.

De huidige panelen produceren 265Wattpiek. Per vierkante meter is het vermogen dus 163Wattpiek.
Op een gunstig gelegen dak levert zo’n paneel op jaarbasis neer op ongeveer 240kWh. Bij de huidige energieprijzen is dat een besparing van ongeveer €50,- per jaar

Jinko brengt nu panelen op de markt met geïntegreerde Poweroptimizers van SolarEdge. Daarmee kunnen de schadelijke gevolgen van schaduw zoveel mogelijk voorkomen worden.

 

 

CIS PanelenSolar Frontier SF165

Inmiddels is sinds een aantal jaren een nieuwe techniek in productie, vaak aangeduid met dunne film. In plaats van dunne plakjes silicium is de samenstelling CIS (Copper, Indium, Selenium) Ze worden onder andere geleverd door Solar-Frontier, een Japanse fabrikant. Het voordeel is dat ze beter met schaduw en diffuus licht kunnen omgaan.

Het vermogen uitgedrukt in Wp is bij de kristallijne cellen al snel 155 per m2 terwijl dat bij de CIS panelen nu nog op 135 staat. Je hebt dus meer oppervlak nodig om hetzelfde vermogen neer te leggen. Bijzondere is dat uit meting blijkt dat de opbrengst in kWh bij CIS panelen meer dan 10% hoger kan liggen. Een mooie ontwikkeling, want de productie van deze panelen is milieuvriendelijker dan bij de silicium cellen, terwijl de uitstraling (zwart) ook aantrekkelijker is.

 

Aan u de keuze, wij helpen u graag verder.